Vrácení zboží a reklamace

Vrátit zboží je možné do 30 dnů od převzetí zásilky. Zboží musí být nepoškozené a nesmí nést známky používání, včetně originálního, nezničeného obalu a veškerého příslušenství či dárků.

Postup vrácení zboží


1.
Nepoškozené zboží, bez známek používání, zabalte do originálního obalu včetně veškerého příslušenství.

2. Přiložte ke zboží Formulář o vrácení zboží, který je ke stažení: ZDE

3. Zboží v originálním obalu zabalte do další krabice, případně ještě vystelte tak, aby nedošlo k poškození vráceného zboží ani jeho obalu a přiložte formulář z bodu 2. Zboží, prosím, zabalte tak, jak byste rádi, aby Vám přišlo - vodítkem Vám také může být způsob, jakým bylo zboží zabaleno od nás.

4. Balík zašlete na adresu:
Higarden s.r.o.
K Žižkovu 640/9
190 00 Praha 9 - Vysočany
V žádném případě prosím neposílejte zboží na dobírku! Zboží nebude převzato!

5. Budeme rádi, když nám napíšete na info@higarden.cz že zboží vracíte. Budeme také rádi za důvod, proč Vám zboží nevyhovuje.

  


 

Reklamace

Na většinu našeho zboží se vztahuje 24 měsíců záruční doby. Náležitosti jsou opět upraveny našimi obchodními podmínkami a zakládáme si na ukázkovém řešení reklamací - veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů (většinu reklamací jsme zatím vyřešili v době výrazně kratší než zákonných 30 dní).

Postup reklamace

1. Kontaktujte nás na info@higarden.cz abychom zboží očekávali

2. Přiložte ke zboží Reklamační list, který je ke stažení: ZDE

3. Pečlivě zboží zabalte tak, aby zboží nepřišlo rozbité a bylo ještě co reklamovat.

4. Zašlete zboží na adresu:
Higarden s.r.o.
K Žižkovu 640/9
190 00 Praha 9 - Vysočany
V žádném případě prosím neposílejte zboží na dobírku! Zboží nebude převzato!

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Higarden s.r.o. provozující e-shop www.higarden.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Higarden s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany

 


 

Poškození zásilky při dopravě

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Případný problém s dopravcem vyřešíme a v oprávněném případě škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, abyste nás informovali o poškození zásilky do 24 hodin od převzetí! Prosím napište nám v takovém případě na info@higarden.cz a přiložte fotografie poškozeného zboží.