Chelace

Chemický proces, při němž ionty a molekuly vytvářejí vazbu s ionty kovů. V pěstitelství tohoto procesu využívají i osvědčená česká hnojiva značky Jungle Indabox, neboť chelace vede v konečném důsledku k volnějšímu pohybu živin, které mohou rostliny snáze a efektivněji vstřebávat pro svůj vývoj. Více se dozvíte také v samostatném článku.