NFT

Nutrient Film Technique. Hydroponická technika, kdy mělký proud vody obsahuje všechny rozpuštěné živiny potřebné pro růst rostliny.