pH

Je to hodnota, kterou určujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14. Neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovných 7. Živiny jsou pro rostliny velmi důležité a aby mohly rostliny živiny dobře vstřebávat, je k tomu potřeba správné pH. Před jakýmkoli zjišťováním nedostatku některých živin správně zkontrolujte pH. Správné pH substrátu se pohybuje mezi 6.5 - 7.0. V případě hydroponického pěstování nižší, mezi 5.5 až 6.5. Správná hodnota pH zajistí lepší růst i květ.