Camaboom

Cammaboom je jiný název pro původní značku Cannaboom zavedený z důvodu soudní pře. Jedná se o stejné výrobky pouze s jinou etiketou