Kondenzace

Změna skupenství z plynného na kapalné. Na principu kondenzace fungují například odvlhčovače coby praktická zařízení umožňující účinné snižování vlhkosti v libovolné místnosti nebo v pěstebním prostoru.