Nody

Uzliny, které můžeme pozorovat u nadzemních částí rostlin (lodyha, stéblo nebo stonek), představují zbytnělá místa, která rozdělují rostlinné tělo na jednotlivé články (viz Internodia), a ze kterých vyrůstají listy, květy nebo pupeny, případně se v těchto místech lodyha nebo stonek rostliny větví. U trav se pojem uzlina nahrazuje pojmem kolénko.