PAR

Photosynthetically active radiation. Označení pro specifický úsek elektromagnetického spektra, představující tzv. fotosynteticky aktivní záření s vlnovou délkou 300-700 nm, které rostliny dokážou absorbovat a transformovat (viz Fotosyntéza). PAR není veličinou ani jednotkou. Hodnota PAR udává, jaké množství světla, které vyprodukuje zdroj umělého osvětlení, například výbojka, je pro rostlinu reálně využitelné. Čím vyšší hodnota, tím lépe. Vyšší hodnota PAR nutně neznamená vyšší hodnotu Lumen, což je viditelné spektrum pro člověka. Veličiny související s PAR: viz PPF, PPFD, DLI.