Stvol

Stonek bez listů, který se nevětví. Vzniká prodloužením posledního článku stonku. Lze pozorovat u některých vyšších rostlin, které nesou jednotlivé květy, případně celá květenství. Stvol umožňuje vyšším rostlinám tvořit květy ve výrazně větší výšce, než v jaké se nacházejí její ostatní nadzemní části. To má velký význam při opylování i rozptylu uzrálých semen.