Soutěž s CANNA

Nakupte na e-shopu HiGarden.cz a vyhrajte triko a Canna Cannaboost 1l. 

Podmínky spotřebitelské akce

NAKUPTE jakýkoliv produkt značky CANNA na našem e-shopu a vyhrajte triko a Canna Cannaboost 1l.

HIGARDEN s. r. o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany; IČO: 04319346 (dále jen "ORGANIZÁTOR") organizuje na www.higarden.cz od 31. 3. 2023 do 7. 4. 2023 pro své zákazníky spotřebitelskou akci na podporu prodeje.

Oprávněným zákazníkem ve smyslu těchto PODMÍNEK se stává každý zákazník, který v průběhu trvání spotřebitelské akce (od 31. 3. 2023 do 7. 4. 2023) na e-shopu nakoupí alespoň jedno zboží od značky CANNA bez ohledu na výši jeho ceny a způsobu doručení.

Každý oprávněný zákazník bude zařazen automaticky s jeho souhlasem do slosování o triko a Canna Cannaboost 1l. Celkově bude vylosován 1 výherce.

Ceny v soutěži

Soutěží se o triko a Canna Cannaboost 1l. 

Slosování a informace výhercům zabezpečuje ORGANIZÁTOR. Slosování se uskuteční do 7 dnů ode dne ukončení soutěže a výherce bude informováni nejpozději do 10 dnů po skončení soutěže.

Spotřebitelská akce trvá od 31. 3. 2023 do 7. 4. 2023.

Pro zamezení pochybností se soutěžní akce považuje za propagační soutěž a není považována za hazardní hru. V rámci této akce se nezpracovávají osobní údaje s výjimkou údajů výherce cen, a to pouze v rozsahu nezbytném pro doložení splnění nároku ze soutěže.