NPK - co to je?

Hodnota NPK udává, jaké procento hmotnostních procent tvoří tři základní složky živin pro rostlinu.
Hodnota NPK udává hmotnostní procento tří základních složek živin, které by měla mít rostlina k dispozici pro optimální růst a vývoj:

  • N značí dusík, který je pro růst rostlin zcela nepostradatelný.
  • P značí fosfor, který podporuje tvorbu kořenů, vývoj pupenů a květů.
  • K značí draslík, který zajišťuje pevnost rostliny, zlepšuje její odolnost a chrání rostlinu před možnými infekcemi.

NPK obr up

Hnojiva obsahující prvky N-P-K, to je základní výživa rostlin.

Jaké má NPK hnojivo složení a jak rozumět konkrétním hodnotám, kterými vybrané NPK hnojivo disponuje?

Pokud je hodnota NPK 6-8-6, výživa rostliny zahrnuje 6% dusíku, 8% fosforu a 6% draslíku (hmotnostní procenta).

Hnojiva NPK obsahující základní prvky pro zdravý růst rostlin se často označují jako tzv. plná hnojiva. Mnohdy se setkáme také s termínem trojitá hnojiva.

Hnojivo obsahující pouze fosfor a draslík - dvojité hnojivo neboli hnojivo PK - je minerální přísada pro rozsáhlý kořenový systém rostlin a dalším efektem jeho použití bývá také tvorba bujných květů.

Pěstitelé hojně používají i jednoduchá hnojiva obsahující pouze jeden z trojice nejdůležitějších prvků NPK. Jednoduché hnojivo poskytuje rostlinám extra dávku dusíku, fosforu či draslíku. Číslo u každého typu hnojiva opět vyjadřuje hmotnostní procento.

Hnojivo s obsahem NPK a použití v praxi:

  • Spotřeba dusíku, fosforu a draslíku je značná u většiny rostlin, a tak se jednoduchá, dvojitá i trojitá hnojiva s různým obsahem NPK prvků intenzivně využívají při pěstování rostlin v indoor podmínkách v průběhu pěstebního cyklu.
  • Základní hnojení půdy na začátku vegetace je důležité zase v případě, že opakovaně využíváte při pěstování v outdoor prostředí menší pěstební prostor (zahrádka, záhon atd.) například k pěstování ovoce nebo zeleniny. Opakované pěstování na stejném pěstebním prostoru má za následek menší úrodnost půdy, ze které jsou živiny postupně vyčerpány. Proto je důležité je do zeminy znovu dodat, k čemuž slouží právě plné hnojivo.

- přírodní hnojivo s obsahem NPK
- nabídka hnojiv