Základní potřeby rostlin

Rostliny mají stejně jako lidé set základních potřeb, které musí být naplněny, aby rostlina přežila a mohla se optimálně vyvíjet. Tyto podmínky zahrnují adekvátní přísun vody, světla, živin, oxidu uhličitého a také mají své nároky na teplotu a vlhkost. Při pěstování rostlin je třeba hledět, aby všechny tyto požadavky byly adekvátně naplněny.

Světlo

Světlo je pro vývoj rostliny nezbytně důležité. Požadavky na světlo se u rostlin značně liší a také je důležité si uvědomit, že jiné požadavky na světlo má rostlina v počátcích růstu a jiné ve fázi kvetení. Obecně by se dalo říci, že rostlina před dosažením fáze kvetení požaduje až 18 hodin světla denně a pro kvetoucí rostliny se požadavky snižují na 12 hodin. Rostliny jsou na světlo velmi citlivé (intenzitu, dobu trvání), protože podle něj poznávají, jaké je roční období a tak se postupně začínají připravovat na jeho nástup.

Voda

Požadavky na vodu určuje druh rostliny, doba denního svitu a věku rostliny. Pokud nemá rostlina dostatek vody, může uvadnout v důsledku poklesu hydrostatického tlaku, který zajišťuje pevnost rostliny. Jinými slovy, jakmile nemá rostlina dostatek vody, jednotlivé buňky ztrácí objem a rostlina uvadne a uhyne.

Oxid uhličitý

Rostliny k růstu využívají i atmosférické plyny. Jejich nedostatek může mít neblahé až kritické účinky na zdraví a vývoj rostlin. Nejdůležitějším plynem z této skupiny je pro rostliny oxid uhličitý (CO₂), který je společně s vodou a světlem nezbytně důležitý pro průběh fotosyntézy, která zabezpečuje tvorbu glukózy (rostlině slouží jako výživa).

Teplota

Jestliže pěstujete rostliny ve vnitřních prostorách, pak je nezbytně nutné teplotu pravidelně kontrolovat a upravovat. Jak bylo již zmíněno, nezbytnými složkami pro fotosyntézu jsou voda, světlo a oxid uhličitý. Průběh tohoto jevu však výrazně ovlivňuje také teplota. Rostlina využívá světlo jako zdroj energie k přeměně vody a oxidu uhličitého na kyslík a glukózu, které rostlina nutně potřebuje k růstu. Jakmile začne pokulhávat teplota, fotosyntéza nemůže probíhat správně a na rostlině lze pozorovat celou řadu negativních dopadů.

Vlhkost vzduchu

V rámci pěstování ve vnitřních prostorách je často právě vlhkost vzduchu opomíjeným parametrem. Při optimální vlhkosti vzduchu rostlina dosahuje vyšších a kvalitnějších výnosů a také je výrazně sníženo riziko vzniku chorob. V počátcích růstu rostlina zpravidla vyžaduje vyšší vlhkost vzduchu. Přijatá vláha následně rostlinu zabezpečuje až do vývoje kořenového systému. Během fáze růstu a kvetení je doporučeno vlhkost snížit v rámci prevence proti plísním nebo jiným maligním houbám.