Gold Label - Dávkovací tabulky

Jak dávkovat hnojiva Gold Label? Tady je osvědčený postup!

 • Dávkování se odvíjí od produktové řady hnojiv, kterou jste si vybrali podle pěstební metody a především substrátu.
 • Doporučujeme kombinovat hnojiva Gold Label se substráty právě od tohoto vynikajícího holandského výrobce. Jednotlivé substráty totiž přímo definují aplikaci jednotlivých hnojiv Gold Label. Vyberte si pěstitelský plán podle substrátu (viz níže) a výsledky vás ohromí!
 • Dávky jednotlivých hnojiv, uvedené v pěstitelském plánu v mililitrech, jsou určeny k rozmíchání v jednom litru vody.
 • Nezapomeňte, že poslední týden pěstebního cyklu je důležité provádět tzv. proplach neboli flushing. V této fázi již do vody nepřidávejte žádné z klasických hnojiv, protože pěstební médium má stále výživný tzv. ústojný roztok. Docílíte tak mimořádně zdravých plodů se skvělou chutí, neboť v úrodě nezůstanou zbytky solí či dalších nežádoucích látek.
 • Pro potřeby kultivace rostlin indoor v growboxu zahrnují všechny tabulky i doporučenou dobu svícení.
 • Dávkování hnojiva podle tabulky a návodu od výrobce snižuje riziko přehnojení na minimum. Přesto doporučujeme průběžně kontrolovat, jak se rostlinám v průběhu pěstebního cyklu daří, neboť každá z nich má své individuální potřeby.
 • Náš TIP: Pro kvalitnější zálivku a lepší hospodaření s živinami se vyplatí použít filtry a reverzní osmotické jednotky Growmax.

Kdy přidat a kdy ubrat? 

 • Intenzitu hnojení můžete na chvíli snížit, pokud si všimnete typických příznaků souvisejících s nadbytkem živin. Ten signalizují nejčastěji zažloutlé listy, skvrny na jejich okrajích, anebo bílý povrch substrátu.
 • Pokud si všimnete, že má rostlina naopak nedostatek živin, je dobré začít hnojit o trochu více. Pokud rostlina roste nezdravě pomalu a její listy jsou menší, než je pro daný druh obvyklé, pravděpodobně může být podvyživená. V takovém případě můžete zkusit zvýšit intenzitu hnojení a sledovat, zda to má na rostlinu pozitivní dopad a začíná se jí dařit lépe.

Pěstitelský plán pro pěstování v zemině: Special Mix

 • Opatrně s dávkováním vysoce koncentrovaných přípravků ULTRA PK a ULTRA MG, abyste živnému roztoku zachovali rovnováhu v hladinách N-P-K.
 • Plán vždy upravte na míru konkrétnímu druhu pěstované rostliny nebo zemědělské plodiny.
 • V případě kvetoucí fáze o délce 8 nebo 9 týdnů z plánu vylučte týdny 6 až 7, anebo pouze 7. týden.
 • Optimální hladina pH je až do konce 4. týdne 5,8. Počínaje 5. týdnem až do proplachu 6,2.
 • Ideální doba svícení během klíčení je 18 – 24 hodin denně. Během zakořeňování 18 hodin denně a během druhého týdne fáze růstu se potřeba světla postupně snižuje až na 12 hodin do konce pěstebního cyklu.

Klíčení (první 3 – 4 dny)

 • Aplikujte pouze stimulátor Roots v množství 0,25 ml.

Zakořeňování (první 9 – 10 dní)

 • Aplikujte pouze stimulátor Roots v množství 0,5 ml.

Vegetativní fáze (1. a 2. týden)

 • Aplikujte pouze stimulátor Roots v množství 0,5 ml.

Proměna (3. týden)

 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Přidejte základní dvousložkovou výživu pro pěstování v zemině Soil A+B, obě složky v množství 0,5 ml.
 • Ve stejném množství přidávejte do zálivky také ULTRA MG a Enzyme.

Začátek kvetení (4. týden)

 • Všechna hnojiva dávkujte stejně jako předchozí týden, pouze Enzyme tento týden vylučte. (Enzyme budete používat každý druhý týden.)

Kvetení (5. týden)

 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Zvyšte dávku obou složek základní výživy na 1 ml.
 • Přidávejte do zálivky také ULTRA MG a Enzyme, oba produkty v dávce 0,5 ml.
 • Přidávejte do zálivky také ULTRA PK. Začněte s dávkou 0,25 ml.

Kvetení (6. týden)

 • Do konce pěstebního cyklu již vylučte stimulátor Roots.
 • Zvyšte dávku ULTRA PK na 0,5 ml.
 • Ponechejte dávku obou složek základní výživy na 1 ml.
 • Enzyme tento týden vylučte.

Kvetení (7. až 9. týden)

 • Zvyšte dávku obou složek základní výživy na 1,5 ml.
 • Ostatní hnojiva dávkujte stále stejně, Enzyme však pouze 7. a 9. týden.

Kvetení (10. týden)

 • Snižte dávku obou složek základní výživy na 1 ml.
 • Aplikujte ULTRA PK v množství 0,5 ml.

Kvetení (11. týden)

 • Proplachujte rostliny čistou vodou.

specialmix

Hnojiva Gold Label najdete zde

Pěstitelský plán pro pěstování v zemině: Special Mix Light a Custom No Perlite

 • Opatrně s dávkováním vysoce koncentrovaných přípravků ULTRA PK a ULTRA MG, abyste živnému roztoku zachovali rovnováhu v hladinách N-P-K.
 • Plán vždy upravte na míru konkrétnímu druhu pěstované rostliny nebo zemědělské plodiny.
 • V případě kvetoucí fáze o délce 8 nebo 9 týdnů z plánu vylučte týdny 6 až 7, anebo pouze 7. týden.
 • Optimální hladina pH je až do konce 3. týdne 5,8. Počínaje 4. týdnem až do proplachu 6,2.
 • Ideální doba svícení během klíčení je 18 – 24 hodin denně. Během zakořeňování 18 hodin denně a během druhého týdne fáze růstu se potřeba světla postupně snižuje až na 12 hodin do konce pěstebního cyklu.

Klíčení (první 3 – 4 dny)

 • Aplikujte pouze stimulátor Roots v množství 0,25 ml.

Zakořeňování (první 9 – 10 dní)

 • Aplikujte pouze stimulátor Roots v množství 0,5 ml.

Vegetativní fáze (1. týden)

 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Přidejte základní dvousložkovou výživu pro pěstování v zemině Soil A+B, obě složky v množství 0,5 ml.

Vegetativní fáze (2. týden)

 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Zvyšte dávku obou složek základní výživy na 1 ml.
 • V množství 0,5 ml přidávejte do zálivky také ULTRA MG a Enzyme

Proměna (3. týden)

 • Aplikujte základní dvousložkovou výživu pro pěstování v zemině Soil A+B, obě složky opět v dávce 1 ml.
 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Ve stejném množství přidávejte do zálivky také ULTRA MG.
 • Enzyme tento týden vylučte. (Budete jej aplikovat pouze každý druhý týden.)

Začátek kvetení (4. týden)

 • Všechna hnojiva dávkujte stejně jako předchozí týden, přidejte Enzyme.

Kvetení (5. a 6. týden)

 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Zvyšte dávku obou složek základní výživy na 1,5 ml.
 • Přidávejte do zálivky také ULTRA MG a 6. týden i Enzyme, oba produkty v dávce 0,5 ml.

Kvetení (7. a 8. týden)

 • Do konce pěstebního cyklu již vylučte stimulátor Roots. 
 • Zvyšte dávku obou složek základní výživy na 2 ml.
 • Přidávejte do zálivky také ULTRA MG a 8. týden i Enzyme, oba produkty v dávce 0,5 ml.
 • Přidávejte do zálivky také ULTRA PK v množství 0,75 ml, a to až do konce pěstebního cyklu.

Kvetení (9. týden)

 • Snižte dávku ULTRA MG na polovinu.
 • Ostatní hnojiva dávkujte stále stejně, Enzyme vylučte.

Kvetení (10. týden)

 • Snižte dávku obou složek základní výživy na 1,5 ml.
 • Aplikujte ULTRA PK v množství 0,75 ml.

Kvetení (11. týden)

 • Proplachujte rostliny čistou vodou.

specialmixcustomnoperlite

Hnojiva Gold Label najdete zde

Pěstitelský plán pro kokos a hydroponii: Coco a Hydro Mix 60/40

 •  Opatrně s dávkováním vysoce koncentrovaných přípravků ULTRA PK a ULTRA MG, abyste živnému roztoku zachovali rovnováhu v hladinách N-P-K.
 • Plán vždy upravte na míru konkrétnímu druhu pěstované rostliny nebo zemědělské plodiny.
 • V případě kvetoucí fáze o délce 8 nebo 9 týdnů z plánu vylučte týdny 6 až 7, anebo pouze 7. týden.
 • Optimální hladina pH je první a druhý týden 5,8. Během vegetativní fáze a proměny klesá do konce 3. týdne na hodnotu 5,2 a od 4. týdne, kdy rostliny začínají kvést, až do konce pěstebního cyklu se optimální pH opět vrací na hodnotu 5,8.
 • Ideální doba svícení během klíčení je 18 – 24 hodin denně. Během zakořeňování 18 hodin denně a během druhého týdne fáze růstu se potřeba světla postupně snižuje až na 12 hodin do konce pěstebního cyklu.
 • Během kultivace na jílových tabletách postupně snižujte dávkování živin až do finální fáze cyklu.

Klíčení (první 3 – 4 dny)

 • Aplikujte pouze stimulátor Roots v množství 0,25 ml.

Zakořeňování (první 9 – 10 dní)

 • Aplikujte pouze stimulátor Roots v množství 0,5 ml.

Vegetativní fáze (1. týden)

 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Přidejte základní dvousložkovou výživu pro hydroponii a kokos HydroCoco A+B, obě složky v množství 0,5 ml.
 • V množství 0,5 ml přidávejte do zálivky také ULTRA MG a Enzyme.

Vegetativní fáze (2. týden)

 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Zvyšte dávku obou složek základní výživy na 0,75 ml.
 • V množství 0,5 ml přidávejte do zálivky také ULTRA MG.
 • Enzyme tento týden vylučte. (Budete jej aplikovat pouze každý druhý týden.)

Proměna (3. týden)

 • Zvyšte opět dávku obou složek základní výživy na 1 ml.
 • Ostatní hnojiva dávkujte stejně jako předchozí týden, přidejte Enzyme.

Začátek kvetení (4. týden)

 • Zvyšte opět dávku obou složek základní výživy na 1,5 ml.
 • Roost dávkujte v množství 0,5 ml.
 • Zvyšte dávku ULTRA MG na 1 ml.
 • Enzyme tento týden vylučte.

Kvetení (5. týden)

 • Aplikujte stimulátor Roots v množství 0,5 ml.
 • Zvyšte dávku obou složek základní výživy na 2 ml.
 • Aplikujte ULTRA MG ve stejné dávce jako minulý týden.
 • Enzyme aplikujte v dávce 0,5 ml.
 • Přidávejte do zálivky také ULTRA PK. Tento týden začněte s dávkou 0,25 ml.

Kvetení (6 – 8. týden)

 • Do konce pěstebního cyklu již vylučte stimulátor Roots. 
 • Zvyšte dávku ULTRA PK na 0,5 ml.
 • Všechna hnojiva dávkujte stále stejně, Enzyme však pouze 7. týden.

Kvetení (9. týden)

 • Snižte dávku obou složek základní výživy na 1,5 ml.
 • Ostatní hnojiva dávkujte stále stejně, včetně Enzyme.

Kvetení (10. týden)

 • Snižte dávku obou složek základní výživy na 1 ml.
 • Ostatní hnojiva dávkujte stále stejně, Enzyme vylučte.

Kvetení (11. týden)

 • Proplachujte rostliny čistou vodou.

bb269a12-cc03-426a-82e3-14bf942ff234_czech+COCO+HYDROCORN

Jakékoliv dotazy k dávkování hnojiv vám rádi zodpovíme také na info@higarden.cz.