Závlahová jehla, zavlažovací jehla

Plastová jehla s otvorem pro uchycení kapiláry (viz Kapilára). Zapichuje se přímo do substrátu nebo rockwoolu. Živiny z kapiláry stékají po závlahové jehle do pěstebního média.