pufrovat

Pufrování je proces stabilizace hodnoty PH namáčením sadbovacích kostek, kterého je dosaženo roztokem s upravenou hodnotou PH na  6-6,5 po dobu 24hodin.
Některé kostky není třeba "Pufrovat", což platí napříkald pro Agrawool sadbovací kostky.