Elektrická vodivost roztoku – EC

Správná koncentrace minerálních solí v živném roztoku je nezbytná pro zdravý vývoj rostlin a patří mezi nejdůležitější veličiny, které potřebuje grower během pěstebního cyklu uhlídat. Tuto koncentraci udává hodnota EC (Electric Conductivity). Jak ji změříme a jaké hodnoty jsou pro šťavnatou úrodu nejlepší?

Podle hodnot elektrické vodivosti roztoku snadno poznáme množství živin ve vodě pro zálivku nebo v nádrži hydroponických systémů. Právě pro hydroponii či případně aeroponii je správná koncentrace solí přítomných v hnojivech, ale také ve vodě z kohoutku nebo ze studny, naprosto klíčová...
image1_2

Elektrickou vodivost můžeme popsat také jako potenciál proudu elektřiny transportovaného vodou. Odborné fyzikální definice nemá cenu dále rozvádět, pro radost z pěstování stačí, abychom si tento fyzikální jev uměli představit a naučili se s ním pracovat.

V pěstitelské praxi je nejčastěji používaná běžná kohoutková voda. EC vody z kohoutku se odvíjí v první řadě od lokality. V rámci České republiky se pohybujeme v rozmezí 0,3 – 0,7. Není to samozřejmost, a tak má český pěstitel důvod k radosti. Pro srovnání existují oblasti za hranicemi naší země, a není jich málo, kde má kohoutková voda běžně hodnoty EC v intervalu 1–2. Čím nižší hodnoty EC voda sama o sobě má, tím lépe, neboť voda jako taková pro pěstované byliny, květiny a plodiny ještě nepředstavuje hlavní zdroj živin. Živiny jim dodáváme prostřednictvím hnojiv. Při hnojení je tedy zapotřebí nepřehlížet EC vstupní vody. Uveďme si zřetelný příklad: máme-li předem definovanou doporučenou hodnotu EC při hnojení například 1,9 a víme, že voda, kterou používáme má sama o sobě EC 0,6, můžeme vodu obohatit pouze o živiny s hodnotu EC 1,3. Podstatné je tedy zjištění, že je dobré mít k dispozici vodu s co nejnižší elektrickou vodivostí. Čím nižší hodnotu EC voda má, tím více živin můžeme pomocí hnojiv dopřát rostlinám. Nadbytek živin by mohl vaši úrodu takzvaně spálit a je tedy pro rostliny stejně škodlivý, jako jejich nedostatek. Při hnojení je důležitá plynulost. Zkušení pěstitelé předchází nadbytku i deficitu minerálních solí postupným zvyšováním nebo snižování hodnot EC, například každý týden o 0,1 až 0,3. Rostliny jsou tak mnohem lépe schopné vstřebat živiny obsažené v hnojivech než při prudkém navyšování dávek. Vyhněte se přehnojení!

image3_1Hodnoty zobrazené na displeji kapesního digitálního Ec metru

Hodnota EC není stabilní a v průběhu životních fází rostlin se mění. Zde se sluší podtrhnout, že potřeby rostlin jsou individuální a do značné míry závisí na druhu a odrůdě. S touto připomínkou však můžeme upřesnit doporučované hodnoty následovně:

  • Mladé rostliny: EC 0,6 – 1,2
  • Starší a větší rostliny: EC 1,2 – 2,5

K měření a udržování optimálních hodnot nám skvěle poslouží EC metry. Ty se na rozdíl od pH metrů většinou obejdou i bez udržovacích roztoků a jsou vybaveny kovovou sondou. Z hlediska kalibrace jsou na trhu k dostání zařízení umožňující digitální nebo manuální kalibraci. V dnešní době už však drtivá většina growerů používá digitální variantu, která je navíc velice výhodná pro začátečníky, neboť díky automatické kompenzaci teploty nehrozí porucha funkčnosti přístroje při chybném postupu během kalibrace. EC metry jsou nenahraditelné mimo jiné během květové fáze a také při proplachu. Na Higarden.cz naleznete v případě potřeby také náhradní sondy nebo praktické sety na měření. Kalibrační roztoky určené pro EC metry se vyrábí především ve variantách 1,413 a 2,78 mS. Roztoky ve variantě 2,8 jsou určeny pro stejné použití jako 2,76, nenechte se tedy zmást, rozdíl je pouze v zaokrouhlení.

image2
Ekonomická varianta EC metru v podání firmy Milwaukee

Závěrem bychom rádi podotkli, že jedna věc jsou tabulky a doporučené hodnoty, ale stejně důležité jako přesnost měření je prosté pozorování vašich rostlin. Na stoncích a listech při troše pozornosti a také s přibývajícími zkušenostmi brzy poznáte, zda jim hrozí přehnojení a spálení nebo naopak trpí deficitem živin. My doufáme, že se jim ve vaší péči bude dařit skvěle a pomůžou vám k tomu jak produkty, které seženete na našem e-shopu, tak rady z tohoto článku. Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, budeme rádi za vaše dotazy, které směřujte na známou adresu info@higarden.cz.


- Digitální EC metr
- EC metr
-
Sety na měření