Jak používat kalibrační roztoky a pH metry?

Kvalitní pH metr je velmi užitečným a zároveň tím nejpřesnějším dostupným nástrojem pro testování hodnot pH, díky kterým zjišťujeme, zda daný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě. Abyste se mohli spolehnout na přesnost měření vašeho pH metru, je zapotřebí jej dostatečně často kalibrovat. K tomu slouží kalibrační roztoky, které vám nejenže pomohou zajistit si správné výsledky měření, ale navíc i prodlužují životnost měřičů.

a_KALI_Cover_1_produkt

Kalibrujte často

Předně je na místě zdůraznit, že neexistuje univerzální odpověď na otázku, jak často pH metr kalibrovat. Co výrobce, to trochu jiný přístroj, a tím pádem i postup. Vždy proto doporučujeme pozorně si přečíst návod k použití přímo od výrobce. To je ten nejlepší začátek. Dále pak záleží na požadavku přesnosti měření, od kterého se četnost kalibrování odvíjí. Ideální stav představuje kalibrace každý den, respektive před každým měřením.

Příprava pH metru na kalibraci

 • Zapněte pH metr.

Hned s prvním bodem opět navazujeme na význam návodu k použití u každého přístroje pro měření pH. Kromě jiného se z něj totiž dozvíte přesný čas, potřebný k zahřátí přístroje na ideální provozní teplotu. Poté, co pH metr zapnete, potřebuje na zahřátí obvykle půl hodiny času. Teprve poté můžete začít s jeho kalibrací a následně jej začít používat.

 • Vyčistěte elektrodu.

Vyjměte elektrodu ze skladovacího roztoku a následně ji opláchněte destilovanou vodou pod prázdnou kádinkou na odpad. Někdy se stane, že je elektroda extra špinavá. Bezpečné řešení by vám měl v těchto případech opět poskytnout manuál od výrobce. Po opláchnutí elektrodu pečlivě osušte čisticím ubrouskem. Snažte se u toho vyhnout přílišnému tření elektrody, která má kolem sebe velmi citlivou membránu. Nezapomeňte, že potřebujete odlišné nádobky pro oplachování a kalibrování pH metru (tj. odpadní a kalibrační).

Pro kalibraci pH metru budete obvykle potřebovat více než jeden pufr. K zajištění správného fungování pH metru se používají většinou dva pufry, protože dvě různé koncentrace mají různé výsledky. První bude „neutrální“ pufr s pH 7. Tím nejprodávanějším je Growth Technology pH BUFFER 7. Hodnota pH druhého kalibračního roztoku by se měla blížit očekávanému pH vzorku. To znamená buď pH 4, anebo pH 9.21. Pufry s vyšším pH (9.21) jsou nejlepší pro měření zásad, zatímco pufry s nízkým pH (4) jsou nejlepší pro měření kyselých vzorků. S ohledem na to, že správné pH substrátu se pohybuje mezi 6.5–7.0 a v případě hydroponického pěstování bývá optimální hodnota ještě nižší (mezi 5.5 až 6.5), bude vás jakožto pěstitele zajímat pouze první z obou zmíněných variant, například opět ta nejoblíbenější od Growth Technology. Postupu, kdy využíváte dva kalibrační roztoky pro kalibraci na pH 7 a pH 4, se říká dvoubodová kalibrace, která je přesnější než jednobodová (jen na pH 7).

a_KALI_pH4_Growth

Hodnoty pH jsou závislé na teplotě. Zajistěte tedy, aby pufry dosáhly stejné teploty jako pH metr. Poté pufry nalijte do jednotlivých kádinek pro kalibraci. Pufry by měly být uchovávány v kalibrační kádince maximálně dvě hodiny. 

Kalibrace pH metru

 • Vložte elektrodu do pufru s hodnotou pH 7 a začněte odečítat.

Stiskněte tlačítko „měřit“ nebo „kalibrovat“ a začněte odečítat pH, jakmile je elektroda ponořená do kalibračního roztoku. Nejprve vyčkejte, než se hodnota pH stabilizuje (1-2 minuty).

 • Nastavte pH.

Jakmile dosáhnete stabilního odečtu, nastavte pH metr na hodnotu pH pufru druhým stisknutím tlačítka pro měření. Nastavení pH metru po stabilizaci odečtu umožní přesnější a vyladěnější odečty. Míchat pufr před měřením není nutné, ale pokud na to přijde, nezapomeňte míchat všechny ostatní pufry a vzorky stejným způsobem.

 • Opláchněte elektrodu destilovanou vodou a osušte.

Šetrné osušení elektrody vám opět usnadní čisticí ubrousek, který nepouští vlákna.

 • Vložte elektrodu do vhodného pufru pro vzorek a začněte odečítat.

Jakmile je elektroda umístěna do pufru, zahájíte „čtení“ hodnoty pH stisknutím tlačítka pro měření.

 • pH nastavte podruhé.

Jakmile se odečet stabilizuje, nastavte pH metr na stejnou hodnotu pH, jako má kalibrační roztok, a to stisknutím tlačítka pro měření.

 • Opláchněte elektrodu.

a_KALI_pHMETRMILAWUKEE

Správné používání pH metru

 • Vložte elektrodu do vzorku a zahajte proces měření.

Jakmile je elektroda umístěna do vzorku, stiskněte tlačítko pro měření a elektrodu ponechte ve vzorku přibližně 1-2 minuty.

 • Nastavte si hodnotu pH.

Jakmile se odečet stabilizuje, stiskněte tlačítko měření. Toto je hodnota pH vašeho vzorku!

 • Po použití elektrodu vyčistěte.

Opláchněte elektrodu destilovanou nebo deionizovanou vodou. Můžete ji také opatrně osušit čisticím ubrouskem, který nepouští vlákna. V praxi se však doporučuje spíše jen odsávat čisticím ubrouskem přebytečné kapky vody. Při použití běžného ubrousku by totiž mohlo dojít k vytvoření statického náboje, rušícího odečet elektrody.

Jaké jsou další osvědčené postupy při měření pH?

 • Pravidelné čištění elektrody: Používejte kvalitní čisticí roztoky pro pH elektrody, abyste zamezili chybné kalibraci a měření, neboť v průběhu měření pH se na elektrodě postupně tvoří usazeniny pokrývající měřící sklo.
 • Jednou za čas elektrodu zkontrolujte: Omrkněte, zda není poškozená, neboť citlivost skla se v průběhu času snižuje. I sebemenší poškození elektrody má za následek chybné měření, a proto jejímu stavu věnujte náležitou pozornost.
 • Plná hladina elektrolytu: Přes keramické můstky protéká ven elektrolyt, a to neustále. Nepřesné měření pak může způsobit i nízká hladina elektrolytu, což ale neplatí pro elektrody, které jsou neplnitelné. Doporučuje se dbát na to, aby byla hladina elektrolytu maximálně 1 cm pod špičkou elektrody.
 • Správné ponoření elektrody: Vždy se ujistěte, že máte do elektrolytu řádně ponořeno nejen snímací sklo, ale také referenční můstek elektrody. Pokud tomu tak není, jednoduše do kádinky přilejte adekvátní množství vzorku pro úplné, aby byla elektroda zcela ponořená.

a_KALI_BlueLab Guardian Monitor

Ve většině případů platí, že čím sofistikovanější přístroj pro měření pH máte, tím pohodlnější a jednodušší je i jeho kalibrace. Důkazem je například kombinovaný pH/EC Bluelab Guardian Monitor, disponující praktickým tlačítkem pro pH kalibraci.

Kromě pH kalibračních roztoků se používají také EC kalibrační roztoky. Zákazníci zpravidla preferují EC kalibrační roztoky CONDUCTIVITY STANDARD od značky Growth technology nebo také roztoky od tradiční firmy Milwaukee. Nutno však říci, že zatímco některé pH metry je zapotřebí kalibrovat prakticky denně, spotřeba EC kalibračních roztoků je výrazně menší, neboť EC metry vydrží na rozdíl od pH metrů bez kalibrace poměrně dlouho a některé vyspělejší EC monitory není třeba kalibrovat dokonce vůbec.

Pokud byste potřebovali jakékoliv další informace ohledně kalibračních roztoků a pH metrů, rádi vám je poskytneme například prostřednictvím známé e-mailové adresy info@higarden.cz. Těšíme se na vaše dotazy!

Dále doporučujeme tyto produkty:

Co si přečíst dál: