8 položek celkem

Při provzdušnění živného roztoku v nádrži jsou velice nápomocné také tyto vzduchovací kameny, které doplní cirkulační čerpadlo a vodu s živinami nasytí životadárným kyslíkem se schopností stimulovat rozvoj kořenového systému rostlin. Využití nacházejí v hydroponii, aeroponii i bubblerech...

Račte si vybrat ideální tvar a velikost: disk, koule, prstenec, anebo specifický černý podélný vzduchovací kámen od značky Elite.

K propojení vzduchovacího motorku se vzduchovacím kamenem slouží vzduchovací hadičky.