TDS

Total Dissolved Solids - celkové rozpuštěné pevné látky v roztoku. Měří se v ppm a určuje podíl pevných látek v roztoku. V praxi se používá na měření obsahu hnojiv v živném roztoku, jeho přesné určení je ale složité a provádí se v laboratoři. Klasické ruční metry ho odvozují na základě vynásobení elektrické vodivosti roztoku konverzní konstantou.