Jak se vypořádat se škůdci?

Tento článek přímo navazuje na příspěvek o chorobách rostlin. Jednotlivé škůdce a choroby ve vztahu k rostlinám totiž pojí zejména skutečnost, že vaše rostliny před nimi ochrání v první řadě kvalitní prevence

aphid-4243855_1920

Každý pěstitel by měl mít alespoň základní povědomí o známých škůdcích, kteří rostliny běžně napadají, neboť jak se říká, štěstí přeje připraveným. 

Indoor groweři, věnující se kultivaci rostlin v kontrolovaném prostředí, které jim poskytují pěstební boxy, se škůdci tolik zápasit nemusí. Nicméně je zapotřebí hned ze startu zbořit častý mýtus o tom, že při indoor pěstování se škůdci vašim rostlinám vyhnou obloukem i bez řádné prevence. Například takové smutnice se vyskytují paradoxně spíše u rostlin pěstovaných uvnitř. Preventivní ochrana rostlin proti škůdcům je tak rozhodně oblastí, kterou neradno podceňovat, ať už bylinky, ovoce či zeleninu pěstujete spíše doma, anebo venku.  

Společným znakem škůdců v tomto článku je jejich tendence zdržovat se na spodních stranách listů. Poté dost záleží na tom, zda rostlině škodí dospělí jedinci, které lze spatřit na vegetativních částech rostlin, což jsou povětšinou letci (např. mšice), anebo spíše larvy (např. smutnice) v půdě, kterou je zapotřebí kontrolovat z hlediska jejich výskytu, ale i z hlediska optimální vlhkosti substrátu. 

 • Náš TIP: Začněte tím, že si pořídíte Canna CURE! 
 • Hned na úvod vám vřele doporučujeme postřik na listy proti škůdcům Canna CURE, který si ihned po jeho uvedení na trh oblíbili indoor i outdoor pěstitelé díky efektivnímu, a přesto ekologickému složení. To je mimořádně univerzální a jeho sílu můžete využít při pěstování v libovolném pěstebním médiu. 
 • Kromě komplexní ochrany rostlin navíc Canna Cure značně podporuje fotosyntézu. 
 • Funguje tak, že na listech vytvoří ochranný film.
 • Pravidelným používáním CannaCure dosáhnete nebývalé vitality rostlin, které budou odolné proti případným atakům ze strany všelijakých škůdců.
 • To nejlepší, čím se však tekutý přípravek s insekticidními i fungicidními vlastnostmi odlišuje od podobných produktů je schopnost doslova kontrolovat výskyt škůdců na povrchu rostlin. Právě tato vlastnost dělá z tohoto jedinečného přípravku zcela výjimečný produkt, jediný svého druhu. 

Canna CURE

Jaké jsou tedy nejčastější druhy škůdců a jak s nimi účinně zatočit?

MŠICE 

Kdo by ty malé (3-10 mm) potvůrky neznal, že? 

 • Živí se šťávou ze stonků, listů nebo květů a z rostlin doslova vysávají životodárnou energii, což může vést až k jejich definitivnímu uhynutí. 
 • Mšice napadají spoustu druhů rostlin a ze všeho nejvíce jsou pro ně atraktivní mladé rostlinky v raných vývojových stádiích. Pokud jim čelí mladé listy, tak již ani po vyhubení nikdy nedosáhnou plné velikosti. 
 • Každý pěstitel již s mšicemi pravděpodobně přišel do styku alespoň na zahradě. Zrovna mšice jsou však typickým příkladem škůdce, který je schopen zdevastovat vaši úrodu i v indoor prostředí. 
 • Mšic existuje více druhů, ale možnosti jejich likvidace jsou stejné.
 • Abychom od pěstitelské praxe nezabrousili hlouběji do biologie, přidáváme ještě jen zajímavý, dosti nepříjemný fakt, že jediná dospělá mšice vyprodukuje za svůj životní cyklus v průměru od 50 do 250 samiček se stejnou schopností reprodukce. To znamená jediné. Jakmile spatříte na svých rostlinách jen pár mšic, okamžitě přejděte k jejich likvidaci, jinak jejich populace ve vašich květnících či záhoncích záhy vzroste raketovým tempem!
 • Poměrně spolehlivým indikátorem přítomnosti mšic na rostlině je po rostlině lezoucí mravenec nebo například slunéčko sedmitečné.
 • Rozpoznat přítomnost mšice stěžuje také, to že mšice mají tendence držet se na spodních stranách listů. Mohou mít také různou barvu, a to včetně zelené, která se na zelených rostlinách samozřejmě obtížně pozoruje. Mšice je tedy nejtěžší vůbec zaznamenat. Poté už je jejich identifikace poměrně snadná. 

Prevence: 

Likvidace: 

 • Několik málo jedinců můžete odstranit i manuálně, ručně či pomocí vatového tampónku. V úvahu přichází také prostá sprcha neboli odstranění škůdců tlakem vody v případě rostlin pěstovaných v květináči. 
 • Větší populaci mšic nejlépe zlikvidujete účinným přípravkem biologického nebo chemického charakteru. Vyzkoušejte například osvědčený přípravek Mospilan nebo postřik INPORO od české firmy AgroBio. 
 • Pokud se rozhodnete pro chemické ošetření, dbejte na ochrannou lhůtu produktu značící dobu, která musí uplynout od aplikace do konzumace. 

 SVILUŠKY 

 • Tento osminohý savý škůdce s jednolitým tělem patří mezi roztoče, odčerpávající rostlinám šťávu spolu s životodárnou energií. 
 • Napadené rostliny vykazují výrazně zpomalený růst a sníženou schopnost tvořit květy a plody. 
 • U nás se nejčastěji setkáte se sviluškou chmelovou (Tetranychus urticae) a sviluškou ovocnou (Panonychus ulmi). Sviluška chmelová se sice množí o něco rychleji než ovocná, ale věřte tomu, že oba druhy jsou schopné neuvěřitelně znásobit počet jedinců na vašich rostlinách, než řeknete „zničená úroda“. Proto v první řadě opět apelujeme na osvědčenou prevenci, která je stejně jako případná likvidace prakticky stejná jako v případě výše zmíněných mšic.
 • Svilušky na listech často prozradí nápadné světlé skvrny, které lze pozorovat shora, přestože samotné svilušky bychom našli, jak atakují spodní stranu listů.
 • Sviluška se poměrně těžko pozoruje, protože sotva kdy doroste velikosti 0,7 mm. V pěstitelské praxi primárně pozorujeme vlastně jen pohyblivé miniaturní tečky. Pokud si vezmete na pomoc lupu, prozradí svilušky osm nohou, tento počet je totiž u rostlinných škůdců dost ojedinělý.
 • Svilušky jsou také příbuzné pavoukům, a proto je mohou prozradit i charakteristické bílé pavučinky na rostlinách, vyznačující se tím, že jsou velmi jemné, nicméně poměrně pevné.
 • Dojde-li na likvidaci, opět volíme v první řadě biologické přípravky a chemický insekticid by měl přijít na řadu teprve potom, co selžou. 

 SMUTNICE 

 • Smutnice (Sciaridae) se líhnou z vajíček v pěstebním médiu. Mnohdy si je „zakoupíme“ již spolu se substrátem, obzvláště pokud se jedná o levnou univerzální verzi ze supermarketu. 
 • Z vajíček se líhnou larvy, které ohrožují rostliny tím způsobem, že se živí jejich kořeny. A protože zdravý kořenový systém, dobře vstřebávající vodu s živinami, je základem vitální rostliny, dochází v důsledku toho ke zpomalení jejího vývoje, případně až k úhynu 
 • Smutnice se mohou objevit i v jiných pěstebních médiích nasáklých vodou. Vyhovuje jim totiž vlhkost. 
 • Pěstební média typu perlit nebo keramzit naopak smutnicím nesvědčí.
 • Smutnice zpozorujete většinou v podobě zmateně poletujících mušek (2-4 mm) na povrchu substrátu, které se vylíhly z larev. Problém tedy v případě smutnic představují hlavně larvy, dospělé mušky připomínající komára už řešit nemusíte. 
 • Libovolný substrát můžete sterilizovat dříve, než do něj rostlinu zasadíte. Můžete jej například strčit do trouby vyhřáté na vysokou teplotu, což však není v domácnosti vzhledem k zápachu příliš praktické. Lepší variantu představuje prolití substrátu vroucí vodou. Jakmile vychladne na běžnou teplotu, můžete sázet. 
 • Mezi zavlažováním a výskytem smutnic panuje úzká souvislost. Přelívání rostlin a mokrý substrát opět zbytečně zvyšuje pravděpodobnost výskytu smutnice a jejich larev. Osvědčeným trikem, jak eliminovat larvy v substrátu, je nechat substrát před každým zavlažováním vyschnout 2-3 centimetry hluboko. 
 • Na dospělé jedince dobře fungují také praktické lepové desky a lepové šipky. 
 • Pokud si nevšimnete dospělých mušek ani larev, poznáte napadení rostliny smutnicemi tak, že její listy žloutnou a rostlina celkově neprospívá. Smutnice totiž kromě uhnívání kořenů způsobují i různé plísňové choroby kořenového systému.

ants-1271768_1920MOLICE 

 • Molice (Aleyrodoidea) jsou příbuzné mšicím a také škodí rostlinám tím, že z nich sají šťávu. 
 • V dospělosti dorůstají velikosti 1-2 mm. Jsou nápadné zářivě bílým zbarvením a značnou schopností létat, čímž se také samy často prozradí. Stačí zatřást rostlinou, u které chcete zjistit, zda nebyla napadena molicí. Pokud by tomu tak bylo, vyletí molice do vzduchu a po chvíli opět usednou na napadenou rostlinu. Identifikace je tedy snazší než u množství jiných škůdců. Jednoduše řečeno, nenajdete létavého škůdce zářivě bílé barvy, který by létal v podobném množství a stejně dobře jako molice, hodující na úkor rostlin vždy v početných houfech. 
 • Spolehlivou identifikaci a zároveň odchyt dospělých jedinců vám opět umožní lepové desky a lepové šipky. 
 • Prevence a likvidace molic je prakticky stejná jako v případě mšic z hlediska prostředků i metod.

TŘÁSNĚNKY 

 • Z několika stovek druhů třásněnky (Thripidae) se v našich klimatických podmínkách nejčastěji setkáte s třásněnkou zahradní (Thrips tabaci), která uzavírá náš výčet nejznámějších škůdců rostlin, z nichž také napadá nesčetné množství druhů. 
 • Třásněnky nejsnáze poznáte na základě typických křídel, podle kterých je také odvozen jejich název. Na okrajích křídel jsou totiž na první pohled patrné třásně. 
 • Třásněnky také patří k savým škůdcům, ale kromě listů rostlin nepohrdnou ani květy či plody. 
 • Třásněnka své savé ústrojí doslova zabodne do rostliny, respektive rostlinného pletiva, což se projevuje vznikem bledých, někdy téměř stříbrných teček, které jsou podobné těm, které na rostlinách zanechávají svilušky. Třásněnky však zanechávají tečky v porovnání se sviluškami výrazně větší a podle toho je také můžeme identifikovat. 
 • Škodlivé působení třásněnky se na rostlině projevuje klasicky hnědnutím listů a vadnutím. 
 • Tento škůdce je však nebezpečný také z hlediska virových onemocnění, která přenáší. 
 • Na listech zanechává kromě teček také svůj trus v podobě tmavých teček, který opět napomáhá rychlejší identifikaci, nicméně pro rostlinu představuje čistý jed. 

Doporučujeme tyto produkty:  

 • Canna CURE postřik (od 349 Kč) představuje perfektní prevenci proti škůdcům i chorobám (viz výše)! Biologicky odbouratelné složení. 
 • 100% bio pesticid BioNova NovaFoliar (od 389 Kč) zbavuje rostlinu všech organických nečistot a rostlina se tímto ošetřením stává pro škůdce neatraktivní. 
 • AgroBio INPORO PS proti mšicím a sviluškám (od 159 Kč) 

Co si přečíst dál?  

Pokud máte jakékoliv dotazy k prevenci nebo likvidaci škůdců rostlin, neváhejte nás kontaktovat na známé adrese info@higarden.cz.